EVLİLİK NEDİR?

Evlilik, iki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde, ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürecek şekilde bir araya gelmesidir.


 EVLİLİK NEDİR?

Evlilik, karşı cinsden iki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde, ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürecek şekilde bir araya gelmesidir. Her insan kendine en uygun eşi bulup ömür boyu mutlu bir evlilik hayatı geçirmek ister. Sevilen ve sayılan bir eş ile yaşanan bir ömür birçok insanın hayalini kurduğu bir durumdur.

Ailenin toplumsal yapının temelini oluşturduğu düşünüldüğünde, evlenme süreci de önem teşkil etmektedir. Bu önemin fark edilmesi, evlilik doyumu, evlilik uyumu ve boşanma sürecine ilişkin pek çok alanda araştırmaların yapılmasına sebep olmuştur. Evlilik, bir kadın ve bir erkeğin karı-koca rollerini üstlenerek yaşamlarını birlikte geçirmek ve soylarını yasaların koruduğu bir kurum içerisinde belirli statüye sahip çocuklar dünyaya getirerek sürdürmek üzere oluşturdukları bir ilişkiler sistemidir. Eski türk filmlerinde sık sık geçen bir laf gibi “evlilik ciddi bir müessesedir”.

Evlilik karmaşık yapıda bir ilişki sistemidir. Kişilerin birbirlerine davranma biçimleri, evlilik içi rol ve sorumluluklarını öğrenmeleri gerektirmektedir. Evliliğin ana işlevleri arasında cinsel yaşamın sağlıklı olarak düzenlenmesi, cinsiyet rolleri ve iş bölümünün belirlenmesi, ekonomik üretim ve tüketim etkinliklerinin düzenlenmesi gibi ana görevler yer almaktadır. Ayrıca, evlilikte eşler sosyal ihtiyaç anlamında güven içinde olma, korunma, dayanışma halinde olma, geleceğe güvenle bakabilme ve toplumda bir yer edinme gibi isteklerini doyurma olanağı bulmaktadır.

Psiko-biyo-sosyal birçok ihtiyacı karşıladığı görülen evlilik ilişkisinin çiftlerin duygusal birtakım gereksinimlerini de karşılıyor olması evliliğin göz ardı edilemeyecek bir şeklini oluşturmaktadır. Kadın ve erkek sevme, sevilme, beğenilme gibi doğal ihtiyaçlarını da evlilik ilişkisi içinde karşılamaya çalışmaktadır.

Evliliğin temel işlevleri veya evliliğin niteliksel özellikleri nelerdir sorusuna farklı cevaplar verilmiştir.  Bunlardan birkaçını ele alacağız.

 • 
Bağlılık: Çiftin evlilik ilişkisi hakkındaki değerlerinin ne olduğu ve ilişkilerini devam ettirme konusundaki niyet ve çabaları anlamına gelmektedir.
 • 
Özen: Çiftler arasındaki duygusal bağlanmayı ifade etmektedir. Evlilik ilişkisine özen göstermenin önemi, evliliğin devamını garantileyecek yeterli ve uygun özenin evlilik ilişkisinde var olma durumudur.
 • İletişim: Çiftin sözlü veya görsel, sembolik mesajlar ile ortak anlamları paylaşabilmesidir. İletişim evlilikte en önemli etmenlerden biridir.
 • Çatışma ve Uzlaşma: Çatışma ve uzlaşma tüm evlilik ve ilişkilerde karşılaşılabilecek bir süreçtir. Çiftin yapması gereken görev, çatışmaları nasıl etkili biçimde çözecekleri ve uzlaşmaya nasık varabileceklerini öğrenmeleridir.
 • Anlaşma: Eşin, diğer eşin açık veya örtülü mesajlarını, beklentilerini anlayabilmesi ve yerine getirebilmesidir. Bu aşamada çiftin yapması gereken görev, beklentilerin ve anlaşma 
yollarının keşfedilmesi ve öğrenilmesidir. Bu aşamanın içerdiği diğer görev ise çiftin kendi kök ailelerinden ayrışarak, çift olarak bireyselliklerini oluşturabilmeleridir.

Toplumlarda evlilik ve ailenin ana görevleri şu maddelerde toplanabilir.

 • Soyun devamı için sorumlulukları yerine getirmeleri,
 • Bireylerin ve çocuğun, toplumun devamlılığını sağlayacak bir şekilde yetiştirilmeleri, ortak toplumsal kurallar ve alışkanlıklar kazanmalarına yardım etmek,
 • Aile üyelerinin ekonomik, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak,
 • Aile üyelerinin cinsiyet rollerinin kazanılmasını sağlamak.

Evliliği sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için hangi nitelikler olmalıdır? Özellikle “bizim evliliğimiz nereye gider?” veya “biz evlenebilir miyiz?” sorusunu soran çiftlerin bu özellıklere bakaması gerekmektedir.

 • Duyguları anlama ve paylaşma: Eşlerin birbirlerine empatik bir şekilde yaklaşmaları, olumlu veya olumsuz duygularını açık, içten ve özgür biçimde paylaşmaları.
 • Bireysel farklılıkların kabullenilmesi.
 • İlgi ve sevgi duygusunun iletilmesi: Eşlerin ilgi ve sevgi duygusuyla birbirleri ile etkileşim içinde olmaları.
 • İşbirliği: Eşlerin hedeflerine ulaşmaları için her birinin etkili biçimde çalışması ve gönüllü olarak işbirliği yapılması.
 • Mizah duygusu: Eşlerin yaşadıkları olaylar ile ilgili şakalaşma ve espri yapmaları.
 • Temel gereksinimleri karşılama: Eşlerin yaşamlarını sürdürme ve kendini güvence altına almaları için gerekli olan temel gereksinimlerin karşılanması.
 • Problem çözümü: Kişileri değil problemi ortaya alan bir tutum ile sorunların çözülmesi.
 • Toplumsal değerlere sahip olma: Eşlerin içinde olduğu toplumsal yaşamın temelini oluşturan değerler sistemini kazanması ve benimsemesi.
 • Sorumluluk alma.
 • Karşılıklı takdir duygularını ifade etme: Eşlerin birbirleri ile ödüllendirici bir tutum ile ilgilenmesi, takdir ve beğenilerini ifade etmeleri.
 • Boş zamanları birlikte geçirme: Eşlerin ilişkilerini olumlu yönde geliştirmeleri ve birlikteliği güçlendirmeleri için ortak zamanı artırmaları, birlikte vakit geçirmeye zaman ayırmaları.
 • Sorunla başa çıkma becerilerini kazanmış olma: Eşlerin, sorunlarını çözmeye ilişkin gerekli olan problem çözme ve sorunlarla başa çıkma becerilerini kazanmış olmaları.

Batıda sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ve ülkemizde kırsaldan kente göç evlilik yapılarını büyük ölçüde değiştirmiştir. Kültürel değerler, gelenekler ve dini inançlar evlilikleri etkileyen önemli faktörlerdendir.

Evlilik, karşı cinsden iki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde, ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürecek şekilde bir araya gelmesidir. Her insan kendine en uygun eşi bulup ömür boyu mutlu bir evlilik hayatı geçirmek ister. Sevilen ve sayılan bir eş ile yaşanan bir ömür birçok insanın hayalini kurduğu bir durumdur.

Ailenin toplumsal yapının temelini oluşturduğu düşünüldüğünde, evlenme süreci de önem teşkil etmektedir. Bu önemin fark edilmesi, evlilik doyumu, evlilik uyumu ve boşanma sürecine ilişkin pek çok alanda araştırmaların yapılmasına sebep olmuştur. Evlilik, bir kadın ve bir erkeğin karı-koca rollerini üstlenerek yaşamlarını birlikte geçirmek ve soylarını yasaların koruduğu bir kurum içerisinde belirli statüye sahip çocuklar dünyaya getirerek sürdürmek üzere oluşturdukları bir ilişkiler sistemidir. Eski türk filmlerinde sık sık geçen bir laf gibi “evlilik ciddi bir müessesedir”.

Evlilik karmaşık yapıda bir ilişki sistemidir. Kişilerin birbirlerine davranma biçimleri, evlilik içi rol ve sorumluluklarını öğrenmeleri gerektirmektedir. Evliliğin ana işlevleri arasında cinsel yaşamın sağlıklı olarak düzenlenmesi, cinsiyet rolleri ve iş bölümünün belirlenmesi, ekonomik üretim ve tüketim etkinliklerinin düzenlenmesi gibi ana görevler yer almaktadır. Ayrıca, evlilikte eşler sosyal ihtiyaç anlamında güven içinde olma, korunma, dayanışma halinde olma, geleceğe güvenle bakabilme ve toplumda bir yer edinme gibi isteklerini doyurma olanağı bulmaktadır.

Psiko-biyo-sosyal birçok ihtiyacı karşıladığı görülen evlilik ilişkisinin çiftlerin duygusal birtakım gereksinimlerini de karşılıyor olması evliliğin göz ardı edilemeyecek bir şeklini oluşturmaktadır. Kadın ve erkek sevme, sevilme, beğenilme gibi doğal ihtiyaçlarını da evlilik ilişkisi içinde karşılamaya çalışmaktadır.

Evliliğin temel işlevleri veya evliliğin niteliksel özellikleri nelerdir sorusuna farklı cevaplar verilmiştir.  Bunlardan birkaçını ele alacağız.

 • 
Bağlılık: Çiftin evlilik ilişkisi hakkındaki değerlerinin ne olduğu ve ilişkilerini devam ettirme konusundaki niyet ve çabaları anlamına gelmektedir.
 • 
Özen: Çiftler arasındaki duygusal bağlanmayı ifade etmektedir. Evlilik ilişkisine özen göstermenin önemi, evliliğin devamını garantileyecek yeterli ve uygun özenin evlilik ilişkisinde var olma durumudur.
 • İletişim: Çiftin sözlü veya görsel, sembolik mesajlar ile ortak anlamları paylaşabilmesidir. İletişim evlilikte en önemli etmenlerden biridir.
 • Çatışma ve Uzlaşma: Çatışma ve uzlaşma tüm evlilik ve ilişkilerde karşılaşılabilecek bir süreçtir. Çiftin yapması gereken görev, çatışmaları nasıl etkili biçimde çözecekleri ve uzlaşmaya nasık varabileceklerini öğrenmeleridir.
 • Anlaşma: Eşin, diğer eşin açık veya örtülü mesajlarını, beklentilerini anlayabilmesi ve yerine getirebilmesidir. Bu aşamada çiftin yapması gereken görev, beklentilerin ve anlaşma 
yollarının keşfedilmesi ve öğrenilmesidir. Bu aşamanın içerdiği diğer görev ise çiftin kendi kök ailelerinden ayrışarak, çift olarak bireyselliklerini oluşturabilmeleridir.

Toplumlarda evlilik ve ailenin ana görevleri şu maddelerde toplanabilir.

 • Soyun devamı için sorumlulukları yerine getirmeleri,
 • Bireylerin ve çocuğun, toplumun devamlılığını sağlayacak bir şekilde yetiştirilmeleri, ortak toplumsal kurallar ve alışkanlıklar kazanmalarına yardım etmek,
 • Aile üyelerinin ekonomik, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak,
 • Aile üyelerinin cinsiyet rollerinin kazanılmasını sağlamak.

Evliliği sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için hangi nitelikler olmalıdır? Özellikle “bizim evliliğimiz nereye gider?” veya “biz evlenebilir miyiz?” sorusunu soran çiftlerin bu özellıklere bakaması gerekmektedir.

 • Duyguları anlama ve paylaşma: Eşlerin birbirlerine empatik bir şekilde yaklaşmaları, olumlu veya olumsuz duygularını açık, içten ve özgür biçimde paylaşmaları.
 • Bireysel farklılıkların kabullenilmesi.
 • İlgi ve sevgi duygusunun iletilmesi: Eşlerin ilgi ve sevgi duygusuyla birbirleri ile etkileşim içinde olmaları.
 • İşbirliği: Eşlerin hedeflerine ulaşmaları için her birinin etkili biçimde çalışması ve gönüllü olarak işbirliği yapılması.
 • Mizah duygusu: Eşlerin yaşadıkları olaylar ile ilgili şakalaşma ve espri yapmaları.
 • Temel gereksinimleri karşılama: Eşlerin yaşamlarını sürdürme ve kendini güvence altına almaları için gerekli olan temel gereksinimlerin karşılanması.
 • Problem çözümü: Kişileri değil problemi ortaya alan bir tutum ile sorunların çözülmesi.
 • Toplumsal değerlere sahip olma: Eşlerin içinde olduğu toplumsal yaşamın temelini oluşturan değerler sistemini kazanması ve benimsemesi.
 • Sorumluluk alma.
 • Karşılıklı takdir duygularını ifade etme: Eşlerin birbirleri ile ödüllendirici bir tutum ile ilgilenmesi, takdir ve beğenilerini ifade etmeleri.
 • Boş zamanları birlikte geçirme: Eşlerin ilişkilerini olumlu yönde geliştirmeleri ve birlikteliği güçlendirmeleri için ortak zamanı artırmaları, birlikte vakit geçirmeye zaman ayırmaları.
 • Sorunla başa çıkma becerilerini kazanmış olma: Eşlerin, sorunlarını çözmeye ilişkin gerekli olan problem çözme ve sorunlarla başa çıkma becerilerini kazanmış olmaları.

Batıda sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ve ülkemizde kırsaldan kente göç evlilik yapılarını büyük ölçüde değiştirmiştir. Kültürel değerler, gelenekler ve dini inançlar evlilikleri etkileyen önemli faktörlerdendir.

Evlilik, karşı cinsden iki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde, ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürecek şekilde bir araya gelmesidir. Her insan kendine en uygun eşi bulup ömür boyu mutlu bir evlilik hayatı geçirmek ister. Sevilen ve sayılan bir eş ile yaşanan bir ömür birçok insanın hayalini kurduğu bir durumdur.

Ailenin toplumsal yapının temelini oluşturduğu düşünüldüğünde, evlenme süreci de önem teşkil etmektedir. Bu önemin fark edilmesi, evlilik doyumu, evlilik uyumu ve boşanma sürecine ilişkin pek çok alanda araştırmaların yapılmasına sebep olmuştur. Evlilik, bir kadın ve bir erkeğin karı-koca rollerini üstlenerek yaşamlarını birlikte geçirmek ve soylarını yasaların koruduğu bir kurum içerisinde belirli statüye sahip çocuklar dünyaya getirerek sürdürmek üzere oluşturdukları bir ilişkiler sistemidir. Eski türk filmlerinde sık sık geçen bir laf gibi “evlilik ciddi bir müessesedir”.

Evlilik karmaşık yapıda bir ilişki sistemidir. Kişilerin birbirlerine davranma biçimleri, evlilik içi rol ve sorumluluklarını öğrenmeleri gerektirmektedir. Evliliğin ana işlevleri arasında cinsel yaşamın sağlıklı olarak düzenlenmesi, cinsiyet rolleri ve iş bölümünün belirlenmesi, ekonomik üretim ve tüketim etkinliklerinin düzenlenmesi gibi ana görevler yer almaktadır. Ayrıca, evlilikte eşler sosyal ihtiyaç anlamında güven içinde olma, korunma, dayanışma halinde olma, geleceğe güvenle bakabilme ve toplumda bir yer edinme gibi isteklerini doyurma olanağı bulmaktadır.

Psiko-biyo-sosyal birçok ihtiyacı karşıladığı görülen evlilik ilişkisinin çiftlerin duygusal birtakım gereksinimlerini de karşılıyor olması evliliğin göz ardı edilemeyecek bir şeklini oluşturmaktadır. Kadın ve erkek sevme, sevilme, beğenilme gibi doğal ihtiyaçlarını da evlilik ilişkisi içinde karşılamaya çalışmaktadır.

Evliliğin temel işlevleri veya evliliğin niteliksel özellikleri nelerdir sorusuna farklı cevaplar verilmiştir.  Bunlardan birkaçını ele alacağız.

 • 
Bağlılık: Çiftin evlilik ilişkisi hakkındaki değerlerinin ne olduğu ve ilişkilerini devam ettirme konusundaki niyet ve çabaları anlamına gelmektedir.
 • 
Özen: Çiftler arasındaki duygusal bağlanmayı ifade etmektedir. Evlilik ilişkisine özen göstermenin önemi, evliliğin devamını garantileyecek yeterli ve uygun özenin evlilik ilişkisinde var olma durumudur.
 • İletişim: Çiftin sözlü veya görsel, sembolik mesajlar ile ortak anlamları paylaşabilmesidir. İletişim evlilikte en önemli etmenlerden biridir.
 • Çatışma ve Uzlaşma: Çatışma ve uzlaşma tüm evlilik ve ilişkilerde karşılaşılabilecek bir süreçtir. Çiftin yapması gereken görev, çatışmaları nasıl etkili biçimde çözecekleri ve uzlaşmaya nasık varabileceklerini öğrenmeleridir.
 • Anlaşma: Eşin, diğer eşin açık veya örtülü mesajlarını, beklentilerini anlayabilmesi ve yerine getirebilmesidir. Bu aşamada çiftin yapması gereken görev, beklentilerin ve anlaşma 
yollarının keşfedilmesi ve öğrenilmesidir. Bu aşamanın içerdiği diğer görev ise çiftin kendi kök ailelerinden ayrışarak, çift olarak bireyselliklerini oluşturabilmeleridir.

Toplumlarda evlilik ve ailenin ana görevleri şu maddelerde toplanabilir.

 • Soyun devamı için sorumlulukları yerine getirmeleri,
 • Bireylerin ve çocuğun, toplumun devamlılığını sağlayacak bir şekilde yetiştirilmeleri, ortak toplumsal kurallar ve alışkanlıklar kazanmalarına yardım etmek,
 • Aile üyelerinin ekonomik, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak,
 • Aile üyelerinin cinsiyet rollerinin kazanılmasını sağlamak.

Evliliği sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için hangi nitelikler olmalıdır? Özellikle “bizim evliliğimiz nereye gider?” veya “biz evlenebilir miyiz?” sorusunu soran çiftlerin bu özellıklere bakaması gerekmektedir.

 • Duyguları anlama ve paylaşma: Eşlerin birbirlerine empatik bir şekilde yaklaşmaları, olumlu veya olumsuz duygularını açık, içten ve özgür biçimde paylaşmaları.
 • Bireysel farklılıkların kabullenilmesi.
 • İlgi ve sevgi duygusunun iletilmesi: Eşlerin ilgi ve sevgi duygusuyla birbirleri ile etkileşim içinde olmaları.
 • İşbirliği: Eşlerin hedeflerine ulaşmaları için her birinin etkili biçimde çalışması ve gönüllü olarak işbirliği yapılması.
 • Mizah duygusu: Eşlerin yaşadıkları olaylar ile ilgili şakalaşma ve espri yapmaları.
 • Temel gereksinimleri karşılama: Eşlerin yaşamlarını sürdürme ve kendini güvence altına almaları için gerekli olan temel gereksinimlerin karşılanması.
 • Problem çözümü: Kişileri değil problemi ortaya alan bir tutum ile sorunların çözülmesi.
 • Toplumsal değerlere sahip olma: Eşlerin içinde olduğu toplumsal yaşamın temelini oluşturan değerler sistemini kazanması ve benimsemesi.
 • Sorumluluk alma.
 • Karşılıklı takdir duygularını ifade etme: Eşlerin birbirleri ile ödüllendirici bir tutum ile ilgilenmesi, takdir ve beğenilerini ifade etmeleri.
 • Boş zamanları birlikte geçirme: Eşlerin ilişkilerini olumlu yönde geliştirmeleri ve birlikteliği güçlendirmeleri için ortak zamanı artırmaları, birlikte vakit geçirmeye zaman ayırmaları.
 • Sorunla başa çıkma becerilerini kazanmış olma: Eşlerin, sorunlarını çözmeye ilişkin gerekli olan problem çözme ve sorunlarla başa çıkma becerilerini kazanmış olmaları.

Batıda sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ve ülkemizde kırsaldan kente göç evlilik yapılarını büyük ölçüde değiştirmiştir. Kültürel değerler, gelenekler ve dini inançlar evlilikleri etkileyen önemli faktörlerdendir.


Bu makale toplam 231 kez görüntülenmiştir.
Yayın Tarihi: 5.09.2019 22:16:05Bu Yazıya Ait Yorum Bulunmamaktadır.


Ücretsiz Üye Olmak İçin,
Alttaki Butona Tıkladıktan Sonra Açılan Sayfadan
Üyelik Talep Formunu Doldurun!
   Evlilik Merkezi
© 2016 - 2020  Her Hakkı Saklıdır.
Türkiye'nin Evliliğe Açılan Kapısı